Информация за кандидатите по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“

23-12-2019 10:36

Отговорите на получените въпроси по поканата за подбор на проекти „Изграждане на младежки центрове“ можете да намерите ТУК