Информационно събитие по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“

25-02-2022 11:06
На 02 март 2022 г. Министерство на здравеопазването ще проведе встъпително информационно събитие по проект „Здравеопазване за всички“.

В рамките на настоящия проект ще бъдат адресирани системни проблеми в областта на майчиното и детското здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуални инфекции, особено сифилис и вроден сифилис.

Основната цел на предефинирания проект е подобряване на комуникацията, ефективно използване на ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация, идентифициране и анализ на проблемите в работата на системата на местно ниво; проблемите в комуникацията с местните общности и намирането на работещи гъвкави модели на работа, които отговарят на разнородната специфика на маргинализираните общности.

По време на събитието ще бъде представен проекта, както и ролята на Националната мрежа на здравните медиатори като партньор на Министерство на здравеопазването.
 
Информация за включване в онлайн събитието може да намерите ТУК