Информационен ден за напредъка на проект № BGLD-2.003-0007 "Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом"

02-06-2023 16:03

На 31 май 2023 г. бяха представени изпълнените дейности в първата година от реализирането на проект BGLD-2.003-0007 "Комплексен модел за образование и грижи в ранна детска възраст в Община Лом", с бенефициент община Лом и партньори Фондация „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм –Норвегия. 

Освен строително-ремонтните дейности, които се извършват в момента, по проекта са създадени три функционално свързани хъба за предоставяне на услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители. Трите хъба ще предоставят подкрепа за децата в ранна детска възраст и достъп до образование. Ще бъде подпомогнат прехода от семейна към формална образователна среда. Извършват се и дейности, които ще подобрят достъпа до социални и здрави услуги на деца от уязвими групи. Проектът е на стойност 461 642 евро и се реализира в рамките на 25 месеца.