Предстои Информационен ден по обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“

01-10-2019 10:59

     На 08 октомври 2019 г. Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. ще проведе Информационен ден в хотел РАМАДА София Сити Център (зала Опал) за обявената Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове“.

     Програмата на събитието можете да намерите ТУК 

     Поради ограничения брой места, желаещите да присъстват на Информационен ден следва най-късно до 07 октомври 2019 г. да изпратят потвърждение, в което да посочат:

  • името на участника;
  • организацията, която представлява;
  • позицията, която заема;
  • телефон и електронен адрес за контакт.

   Потвържденията за участие следва да бъдат изпратени на следния адрес: vep_info@mon.bg