Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

25-07-2022 16:38

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”.

На 11 август 2022 г.  ще се проведе информационен ден, на който програмният оператор ще разясни на потенциалните кандидати целите и задачите на схемата, важните специфики, правилата и основните видове допустими дейности относно публикуваните насоки за кандидатстване, както и ще отговаря на въпроси от потенциалните кандидати.

За да участвате в онлайн-срещата е необходимо да попълните и изпратите регистрационна форма. 

Регистрационна форма за участие

Регистрационната форма се предоставя по електронен път, като молим да изпратите своя отговор в срок до 08 август 2022 г. на следните имейл адреси: m.kobakova@mon.bg, v.grancharova@mon.bg, vep_info@mon.bg . На регистриралите се за участие ще бъдат изпратени програма и линк за присъединяване към събитието.