Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите"

09-07-2021 08:31
Програмният оператор (ПО) на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите "
 
В тази връзка на 23.07.2021 г.  ще се проведе информационен ден, като ПО ще разясни на потенциалните кандидати техническите подробности относно насоките за кандидатстване.
 
За да участвате в онлайн-срещата е необходимо да попълните и изпратите регистрационна форма на следния линк:
 
 
На регистриралите се за участие ще бъдат изпратени програма и линк за присъединяване към събитието.