Финална версия на тематичния доклад „Ключови показатели за социално включване и основни права в България“

01-12-2021 14:58

Националният статистически институт представя финалната версия на тематичния доклад Ключови показатели за социално включване и основни права в България“.

Докладът е изготвен в рамките на проект BGLD-3.001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права"  по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Националният Статистически Институт (НСИ) и Агенцията за Основни Права (FRA) разработиха инструмента за изследване и определиха списъка с индикатори. НСИ проведе мащабното представително проучване, обработи резултатите и сметна индикаторите, използвани в доклада. Центърът за изследване на демокрацията (партньор на изследователската мрежа на ФРА в България) състави анализира данните в първия вариант на аналитичния доклад. ФРА провери индикаторите и след публичното обсъждане на доклада по време на двудневна конференция на 17-18 май, предостави коментари и редакции на различни етапи на финализиране на доклада.