Есенно посещение по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“

02-10-2023 15:56
На 27 септември 2023 г. заедно с Mrs. Kerstin Wahlberg, съветник по Грантовете и г-жа Йоланта Шопова – съветник по въпросите за ФМ на ЕИП и НФМ към посолството на Кралство Норвегия, посетихме единия от хъбовете за ранно детско развиете в кв. Христо Ботев.
 
Успяхме да бъдем част и от една от дейностите, които се провеждат ежедневно в хъба, както и да видим мястото, на което ще бъде построено новото пространство.
Целта на проекта е да се подобри достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност и включване в образователната система, като ще се обхванат над 300 деца и техните семейства.
 
Продължителността му е 24 месеца и се реализира в три района на Столична община - „Люлин“, „Красна поляна“ и „Слатина“.
Хъб за ранно детско развитие - Христо Ботев е създаден по проект „Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“, който се изпълнява от Столична община, в партньорство с Health & Social Development Foundation - HESED и Българо-норвежкото дружество.