„Кръгла маса“ за обсъждане на проекта за покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване

02-12-2020 16:38

Днес, Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ проведе „кръгла маса“ за обсъждане на публикуваното на 18.11.2020 г. предложение за основните изисквания в предстоящата покана за подбор проекти в подкрепа на ромското включване.

В обсъждането взеха участие както представители на Програмния оператор и на Националното координационно звено, така и представители на държавни институции и на неправителствени организации, работещи в областта на ромското включване, сред които: Комисия за защита от дискриминация, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), Център за изследване на демокрацията, Институт „Отворено общество – София“, Крида Консултинг ООД, Фондация Хесед, Сдружение Свят без граници, Асоциация Интегро, Постоянна Ромска Конференция – Югоизток, Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Фондация Рома – Лом, Сдружение ЛИДЕР, Фонд Активни граждани, СМК Рома Столипиново и др.

Поради въведените в края на м.ноември 2020 г. по-строги противоепидемични мерки, вкл. забраната за провеждане на конферетни събития в присъствена форма, „кръглата маса“ беше организирана под формата на видео-дискусия.


Презентация на Програмния оператор