Спектакъл „Избори”: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество

Наименование на проекта:

Спектакъл „Избори”: укрепване на ценностите в обществото чрез съвременно творчество

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

17 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Настоящият проект ще създаде и представи пред широката общественост иновативен Спектакъл „Избори”, който ще издигне ценностни послания чрез модерни и съвременни похвати. Актьори ще представят спектакъла, като в сценария ще бъде заложено участието на публиката в него.

„Избори” е 90 минутен спектакъл, който представя 6 истории от битието на различни социални слоеве и европейски култури. При всяка една от тях главният герой е поставен пред избор. Публиката определя какво решение да вземе героят и според този избор, актьорите представят една от двете подготвени сюжетни линии за всяка от историите. Сюжета се заплита и взетият избор поставя героите в трагични и комични ситуации, които предават мощни послания към публиката за избор на това, което е добро и справедливо. След финала, актьорите избират доброволци, които в периода на устойчивост в продължение на два месеца да репетират и да представят същия спектакъл или откъс от него пред своите съграждани и приятели.

Въздействието на спектакъла и новаторската му визия се гарантират от опита на едни от най-дейните културни предприемачи в Норвегия "Culture breaks borders". Съвместно с партньора ще бъде приложен иновативен подход - творческо преплитане на различни изкуства - театър, танц, музика. Ще се търси новаторска, но разбираема за аудиторията визия на спектакъла. Амбицията е да се постигне ново ниво в българския театър чрез взаимстване от примера на Норвегия.

В спектакъла ще участват както професионални актьори, така и любители. Творческият екип ще избере млад талантлив режисьор да предаде посланието на спектакъла, а сценарият ще бъде доверен на професионалист. След интензивни репетиции и подготовка, ще се представят 10 представления в покрайнините на София- кв. Княжево и 25 пътуващи представления.

За да достигане спектакълът и посланията му до възможно най-широк кръг от хора,  се планира активна артистична кампания за популяризирането му.