Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми

Наименование на проекта:

"Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта:

 Ritual Gatherings е интердисциплинарен културен проект, състоящ се от серия регионални микросъбития в общините Кюстендил, Троян и Шумен, последвани от заключителен ежегоден културен фестивал Ritual Gatherings на нос Акра, община Созопол. Микросъбитията са умален вариант на фестивала, с културна и професионална програма. По време на културната програма в микросъбитията ще бъдат представени регионални и национални творци и ще бъдат реализирани творчески работилници. В професионалната програма основни фокуси са работилницата на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, с цел представянето на формата „Музей в куфар“ и прилагането му при представяне на традиционни ритуали с интерактивни методи във фестивала и работилницата на норвежкия партньор Pikene på Broen, фокусирана върху изследване на понятието и практикуването на ритуали в областта на съвременното изкуство. Фестивалът Ritual Gatherings е базиран на 5 теми, основни за културната идентичност на индивида - природа, музика, изкуство, ритуали и храна. Той ще съдържа тридневна културна програма и двудневен професионален форум. В културната програма ще участват творците от регионалните събития, национални, чужди и разнообразни творци от Исландия и Норвегия. Акцент ще бъдат разработените нови културни прояви, представящи традиционни ритуали, като форма на съвременно изкуство. Предвидени са и разговори с артисти, любителски обучения и работилници. Исландско и норвежко участие ще има и в двудневния професионален симпозиум, под формата на еднодневно обучение по културно предприемачество. През втория ден ще бъдат проведени обучения и работилници с норвежкия партньор, експерти в сферата на културния мениджмънт и творци, боравещи с нови методи за създаване на изкуство. Всички събития ще бъдат проведени в локации с национално културно-историческо значение и включват произведения от областта на музиката, съвременното изкуство, интерактивни инсталации, ленд арт и пърформанс арт.