Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей

Наименование на проекта:

Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по Подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“ предвижда ревитализиране на пространства в Етнографския музей в Стария Несебър, който се помещава в къщата на Москояни - типична архитектура за Черноморието от късния период на Възраждането и създаване на постоянна изложба чрез иновативни средства, като по този начин се цели удовлетворяването на потребността от подобряване представянето на културното наследство и насърчаване на културното предприемачество в гр. Несебър - единcтвеният бългаpcки гpад под закрилата на ЮНЕСКО като част от световното културно наследство. В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на сградата – реставрация и ремонт на врати и прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инсталации, с цел внасяне на качествено подобрение в експозиционните пространства на музея и разширяването им чрез обновяване на неизползваеми до момента помещения, позволяващи развитието на допълнителни услуги и културни продукти.

Същевременно ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи, което допринася за развитие и привличане на нови публики – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност и други способи. След ревитализиране на музейните пространства ще бъде създадена и изложена по нов начин постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привлича нова и разнообразна публика. Освен изброените две основни дейности, проекта предвижда още провеждане на тематично обучение за ръководния и експертен персонал на бенефициента в областта на културното наследство, създаване на две постоянни работни места минимум за периода на изпълнение на проекта, разработване на предприемачески план за бъдещото развитие на музея, осигуряване на необходимата публичност и визуализация на проекта,както и осигуряване управлението на проекта.