Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик

Наименование на проекта/информацията:

Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрено управление на културното наследство

Наименование на процедура:

Първа покана по подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места"

Срок на изпълнение:

22 месеца

Кратко описание на проекта/информацията:

Проектното предложение предвижда ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик, съобразено с всички стандарти и изисквания за представяне на културното наследство пред публика. Новият експозиционен дизайн включва внедряването на високотехнологични методи, тяхното използване за представянето на експонираните културни ценности, което води до по-запомнящо се и ефектно послание за потребителите. Осигурявайки интерактивни преживявания, музеят ще се превърне в притегателен център не само за деца, но и за представители на различни възрастови групи. Движимите културни ценности и информацията за тях ще бъдат разположени в експозиционни зони, които ще бъдат изградени върху хронологическата последователност на основните исторически епохи, като всяка епоха ще представлява един раздел от експозицията – Праистория, Античност и Средновековие. Ще бъде обособено пространство за малки временни експозиции – където ще бъдат представяни новите открития след всеки археологически сезон, експонати на месеца, реставрационни процеси на отделни артефакти и други тематични и гостуващи изложби. По този начин експозицията непрекъснато ще се обогатява и допълва и ще засили интереса на музейния посетител. В пространството за работа с деца и образователния център – на принципа на играта в музейна среда, ще се постига пълноценно образователно, естетическо и социално преживяване в музея. Експозиционното пространство ще бъде съобразено и със специфичните нужди на хората с увреждания, като им бъде предоставен равен достъп до експонатите чрез различни способи на представяне. Ще бъде предвидено създаването на условия за равнопоставеност и адаптация на деца и възрастни от етническото малцинство и развиване на културната им идентичност.