Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“

Наименование на проекта:

Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“

Оперативна програма:

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетна ос:

Подобрен достъп до изкуства и култура

Наименование на процедура:

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Срок на изпълнение:

24 месеца

Кратко описание на проекта/информацията

Проектното предложение представя цялостна концепция за организиране на Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“ (МХФ „Момчетата пеят“), разработена от Хора на софийските момчета (ХСМ) и Хора на момчетата от Рейкявик (ХМР).

Проектът има за цел да популяризира момчешкото хорово пеене, като събере на едно място момчешки хорове от Европа и създаде трайно сътрудничество с международни партньори. Проектът ще се реализира на територията на Република България и Република Исландия. Дейностите по проекта обхващат всички етапи от подготовката и провеждането на три издания на фестивала, както и дейности за управление на проекта и публичност и визуализация. При успешна реализация на проекта ще бъдат организирани и проведени 3 издания на фестивала; ще бъдат осъществени концерти в България и Исландия - в крайните градски зони и малки населени места. По този начин ще се подобри достъпа до специфична хорова музика на хората в крайградската среда и ще се създадат нови публики. Целеви групи по проекта са творци в областта на музикалното изкуство, младежи, предприемачи в областта на културата, които по същество се явяват и краен бенефициент. При реализацията на проекта ще бъде прилаган съвременен подход при представяне на музикалните произведения, включващ засилен контакт с публиката, чрез изпълнения на живо и достъпност на музикалните произведения, чрез използване на социални медии и световно признати платформи за споделяне на аудио и видео файлове. Проектът поставя акцент върху привличането на нови публики и сътрудничеството между хоровете, чрез предвидените уъркшопи и съвместни изпълнения.