„Какво мислиш за мен ?“ (Приятелство чрез изкуства)

„Какво мислиш за мен ?“ (Приятелство чрез изкуства) е проект, фокусиран върху основните аспекти на интеграцията чрез изкуства - театър, музика и танц. Чрез него ще отворим врати за нови публики за комплексни сценични представления, базирани на различно етническо културно наследство.

Предложеният проект дава възможност на младежи от 13 до 17 г. да се докоснат до културата и традициите на участващите етнически общности. В съвместна инициатива с местните читалища и училища, чрез срещи и разговори в семейна среда, младежите ще проучат самобитни истории, легенди, ритуали на етносите. Под ръководството на специалисти, те ще обработят събрания материал. Ще се създаде 20-минутен документален филм за процеса на проучванията, който по своята същност ще представлява иновативно портфолио със забележителни примери на културното наследство на етносите. Най-добрите събрани истории ще бъдат използвани за сценарий на многопластов сценичен продукт, преплитащ в себе си театър, музика и танц. Представлението ще достигне с пътуващи спектакли до публиката с разнообразно етническо население в 4 малки населени места, извън общински центрове и една община със смесено етническо население. Представителите на различните етноси ще бъдат привлечени като активни участници – както като млади артисти, така и като публика. Целеви групи и активни участници в събитията ще бъдат 65 души: 8 творци, 27 деца и младежи - участници в спектакъла и 30 деца от местните етнически общности. На финалния етап ще се организира заключително представление с кулинарна и етнографска изложба. Петте пътуващи спектакъла и заключителното представление ще привлекат около 1000 души целева публика. В проекта са включени дейности по създаване на: стратегия за привличане на нови публики, програма за наставничество ПРИЯТЕЛСТВО за родители и деца, целяща преодоляване на различията чрез изкуство, програма за обучение в специфични умения на творците от АРЛЕКИН, културни календари на партньорите като инструмент за устойчивост.