Министерството на културата обяви покана за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Днес, 02 септември 2019 г., Министерството на културата обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Ще бъдат подкрепени проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др., които целят привличането и развитието на нови публики и разширяват обхвата на културната дейност както на местно, така и на регионално ниво.

Предвидените средства за финансиране по първата покана са 1 582 353 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 000 евро, максималният – 200 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.01.2019 г.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/edb6005c-2b48-4e1f-9a8c-cc5f97d8cce2

Повече за Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ тук.

Уточнение

Информираме Ви, че е констатиран проблем във функционалността на приложение 14 – бюджет в Европа, част от пакет документи за кандидатстване по Покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Проблемът вече е отстранен. Програмният  оператор актуализира файла в системата ИСУН2020. Документът може да свалите и от тук.

Паради допусната техническа грешка във файл с наименование „Annex 1_Financial Argumentation“  е заложена формула, която умножава клетка „Единична стойност“ с клетка  „Дейност“, вместо формулата да умножава клетка „брой“ с клетка „Единична стойност“ за да се формира „Обща стойност“. Прикачен е нов файл със същото наименование. Може да го свалите от тук

Разяснения по постъпили въпроси по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, към 23.12.2019 г. можете да видите тук.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.