Започва изпълнението на проект „Животът „Реалност-Риалити“

06-04-2023 15:00

Днес, 6 април, четвъртък, се състоя откриваща пресконференция, с която бе дадено началото на проект „Живот „Реалност – Риалити“. Дейностите ще се реализират с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в партньорство със Сдружение „Младежки дейности“, гр. Пазарджик и новежката организация Haugen Productions.

Концепцията на проекта бе представена от проф. д-р Велимир Велев основател и управител на фондация Невиждан театър, Милена Драгова, експерт „Културно и социално предприемачество“ и Радослава Кузманова, „експерт антрополог“ в екипа по проекта.

Общата цел на проекта е насочена към укрепване на социалното и икономическото развитие на три малки населени места в Софийска, Пловдивска и Ямболска област, чрез провеждане на пътуващо турне на иновативния Фестивал „Реалност – Риалити“, включващ представления на първия в човешката история театър от незрящи хора „Невиждан Театър“, интердисциплинарни културни събития, пърформанси и тяхното онлайн излъчване, които имат за цел да вдъхнат нов живот в селата, да привлекат нови публики и да насърчат междукултурния диалог. Проектът включва дейности за популяризиране на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства, в това число и роми. "Опитваме се да стигаме до хората по необиковен начин', заяви по време на събитието проф. д-р Велимир Велев. 

Водеща организация по проекта е фондация „Невиждан театър“, която е създадена през 2018 г. като естествено продължение на дългогодишните културни и творчески проекти на трупата на „Невиждан Театър“. Едни от основните цели на Фондацията са създаване и развиване на нови форми на изкуство, нов тип театър от хора със специални потребности, чрез превръщането на специфичните им възможности в изключителни; подкрепа за мобилност на творци със специални нужди и др.

Проектът въвежда нова гледна точка в темата за мястото на ромите в обществото, но като културен феномен. През музиката на ромите се търси мост за разбиране на двете различни психо-емоционални настройки – на урбанистичната нагласа на съвременния човек и на ромското възприятие за живота. Друга тема на Фестивала са взаимоотношенията между две маргинализирани общности, каквито са ромите и хората с увреждания (в дадения случай, незрящите) и тяхната позиция в обществото. Това е въвеждане на нова проблематика, която дава нова посока за работа с маргинализираните общности – тяхното взаимодействие и сътрудничество.

Партньорски организации по проекта са сдружение „Младежки дейности“, гр. Пазарджик, България и Haugen Productions, Норвегия. Включването на норвежката театрална трупа Haugen Productions като партньор по проекта има за цел да обогати културно-артистичната програма на Фестивала с един нов, нестандартен поглед към взаимодействието публика – артисти и за съживяване на междукултурния диалог. Проектът предвижда дейности за обмен на опит с норвежките артисти в привличането на нови публики и в адаптирането на уникален модел на културно и социално предприемачество, насочен към лица в неравностойно положение и етнически малцинства.