Зам.-министър Амелия Гешева: Предоставяме повече възможности за реализацията на интересни и творчески проекти по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

Амелия Гешева
Амелия Гешева
10-09-2019 16:26

Обявяването на Поканата и реализацията на настоящата информационна кампания е част от нашите усилия постоянно да увеличаваме финансирането за култура в България и да предоставяме повече възможности за реализацията на интересни и творчески проекти. Само по настоящата Покана ние отваряме вратата към финансов ресурс в размер на 1 582 353 € за финансиране на проекти, целящи организиране и провеждане на интересни мероприятия, артистично съдържание, събития и практики на местно и на регионално ниво. Поставяме акцент върху култура и творчеството, които могат да бъдат важни движещи сили и носители на иновации, както и важен източник за предприемачество. Това каза зам.-министърът на културата и ръководител на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Амелия Гешева по време на първото информационно събитие, което се състоя днес в Националния дворец на културата (НДК) София. „Поканата, за която говорим днес е една малка част от възможностите, които Програмата ще предоставя в периода до 2024 година. Наличието на подобен финансов инструмент, какъвто е тя, е естествено продължение на добрата работа, която екипът на Министерството на културата осъществява като Програмен оператор на Програми, финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, заяви още зам.-министър Гешева.

В рамките на информационния ден всички заинтересовани страни бяха запознати с възможностите и изискванията за канидатстване по обявената в началото на месеца покана по Резултат 2 „ Подобрен достъп до изкуства и култура“, като беше предоставена възможност и за задаване на въпроси.

В началото на месец септемри в качеството си на програмен оператор Министерството на културата обяви първа покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на започващата информационна кампания е Поканата да достигне до най-широк кръг потенциални кандидати и заинтересованите страни да бъдат запознати с възможностите за финансиране по Програмата. По време на събитоето зам.-министърът Амелия Гешева обяви, че аналогична покана ще бъде отворена и следващата година по това време, а периодът за кандидатстване по настоящата е до 3 декември 2019 г.

Информационни събития ще се състоят също във Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Велико Търново, Плевен, Стара Загора, Благоевград и Враца.

Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.