Временно се преустановява приемането и разглеждането на заявления по Фонда за двустранни отношения

18-03-2020 12:09

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение на Народното събрание (Обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) и в изпълнение на получени указания от Министерския съвет № 03-00-64/13.03.20 г., както и мерките срещу разпространението на коронавирус, включително ограниченията за организиране на събития и международни пътувания, Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФМ на ЕИП 2014-2021 г., взе решение временно да преустанови приемането и разглеждането на заявления за учебни визити на културни оператори от България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд за двустранни отношения на Програмно ниво.