В Пловдив бе представен проект „Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“

12-04-2023 13:36

Начална конференция отбеляза старта на проект „Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“.

Събитието се състоя на 12 април в сградата на Народно читалище „Димитър Пешев - 1998 г.“ в гр. Пловдив непосредствено след откриването на новата библиотека към читалището. Проектът бе представен от Асен Карагьозов, председател на читалището.

„Образователният театър, инструмент за подобрена информираност за изкуството и културата на ромския етнос в България“ е иновативен проект с фокус върху ролята на ромската култура и изкуство в местното, регионално и национално развитие на културното наследство. Общата му цел е да подобри положението на ромското население в България, използвайки културата и изкуството като средство за развитие на умения, капацитет и път към образованието, както и да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата, с фокус върху ромите като двустранен процес.

На събитието присъстваха представители на Детска градина „Щастливо детство“, които поднесоха поздравления, а децата изнесоха ретицал. Саша Гъделева, представител на читалище „Шалом“ и секретар на Народните читалища в община Пловдив приветстваха участниците, а танцова група към читалище „Димитър Пешев - 1998“ представи няколко изпълнения.

Проектът се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в партньорство с фондация „Рома-Лом“.