В Кюстендил бе представен проектът „Изкуство и култура за всички“

20-03-2023 17:15

На 20.03.2023 г. в гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект „Изкуство и култура за всички”, който НЧ „Братство 1869“ в партньорство с НЧ „Васил Левски 1965“ ще изпълняват с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Участие в събитието взеха представители на партньорските организации по проекта - Иван Андонов, председател на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил и Петър Игов, председател на НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил, членове на експертния екип, отговорен за управлението и изпълнението на проекта, представители на целевите групи и други заинтересовани страни.

Председателят на водещата организация – Иван Андонов приветства гостите и представи основните акценти на проекта – целите, дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати с неговото реализиране, партньорът НЧ „Васил Левски 1965” гр. Кюстендил и разпределението на отговорностите, свързани с реализацията на проекта. Целта на проекта е насърчаване на мултикултурния диалог между ромския и другите етноси чрез изкуствата, материалното и нематериално културно наследство. Двете културни организации от Кюстендил ще си партнират в дейности като повишаване участието на ромите в културни прояви, развитие на умения и капацитет за културен обмен между ромския и другите етноси чрез обучение и общи културни инициативи.