Удължен е срокът за кандидатстване по обявената първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

03-12-2019 13:57

Програмният оператор на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура". Крайният срок за подаване на проектни предложения се удължава до 10 януари 2020 г. (петък), до 23:59 ч.

С цел корекция на явна техническа грешка са изменени: приложение  - „Annex 1_Financial Argumentation“ и приложение - Annex 14_Budget_PA14.

Променените Насоки за кандидатстване и изменените приложения са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове ИСУН 2020 тук https://bit.ly/2r8b7yx.