Театър „София“ представя нов прочит на поемата „Пер Гюнт“ на Хенрик Ибсен

16-09-2021 14:22

   Театър „София“ ще представи в България и Норвегия нова постановка по поемата „Пер Гюнт“ на норвежкия драматург Хенрик Ибсен. Проектът на столичния театър е одобрен за финансиране по първата покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуство и култура“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Бенефициент е театър „София“ в партньорство с „Института за изследвания на Ибсен“ към Факултета по хуманитарни науки на университета в Осло, Норвегия.

   Новият прочит на произведението на „бащата на съвременната драма“, както още е наричан Ибсен, ще бъде представена на сцената на театър „София“, както и на различни места в България и Норвегия с интерпретация на музиката на бележития Едвард Григ (композирана специално за произведението по молба на автора). Пиесата ще може да бъде видяна от българската публика в малки населени места: в селата Доситеево и Изворово в Харманлийско, в село Кортен, Новозагорско и в град Добринище. В периферни райони и квартали на по-големи градове: в София – ОКИ - Дом на Културата Искър и ОКИ-Надежда, в град Сливен – на крепостта Туида, в град Харманли – читалищна сцена и на фестивал в гр. Берген, Норвегия.

   Това представяне ще даде възможност нова и разнообразна публика да получи достъп до култура, да преживее и да бъде съпричастна с новата театрална постановка. В главните роли ще се превълплътят актьорите от трупата на театъра: Александър Тонев, Ириней Константинов, Йоанна- Изабелла Върбанова, Лора Мутишева, Михаил Милчев, Невена Калудова, Неда Спасова, Николай Върбанов, Николай Димитров, Пламен Манасиев, Симона Халачева, Неделин Найденов, Юлиян Рачков и студенти от НБУ. В рамките на проекта ще бъдат проведени и уъркшопи. Целият процес ще бъде обхванат в документален филм с основна тема за съвременния подход към Ибсен и реализацията на постановката „Пер Гюнт“. Ще бъдат проведени съвместни семинари в София и Осло на тема „Подход към Ибсен и „Пер Гюнт“ – интерпретация и театрален опит“.

   Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура у нас. Желанието на трупата на столичния театър е да привлече нови публики и да предостави неповторимо преживяване от срещата с живото изкуство - драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация, да провокират интереса и да ангажира публика чрез практическо въвличане в театралния творчески процес, да предизвика творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието и най-важното - да създаде нови културни партньорства.

 

Проектът BGCULTURE-2.001-0038-C01 „Пер Гюнт пътува“ се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата. Проектът се изпълнява в партньорство между Театър София с партньор и „Института за изследвания на Ибсен“, Осло, Норвегия.

 

*Програмният оператор ще представя на сайта www.eeagrants.bg и във Фейсбук резюмета на всички одобрени за финансиране проекти по Първа покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.