Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

29-03-2022 15:45

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управлние на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране можете да видите тук.