Одобрени за финансиране проекти по Втора покана на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

25-07-2022 11:44

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Втора покана на Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране, можете да видите тук.