Съдействие при търсене на партньори от Съвет по изкуствата – Норвегия

05-07-2021 10:19

Във връзка с търсенето на партньори по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, всички потенциални кандидати по актуалните покани за подаване на проектни предложения могат да попълнят Формуляр за търсене на норвежки партньор на английски език с подробности относно техните проектни предложения и да го изпратят на Програмния оператор на pa14culture@mc.government.bg.

Програмният оператор ще се ангажира своевременно да препраща всички попълнени формуляри на своите колеги от Съвета по изкуствата – Норвегия, които ще разпространят информацията на вниманието на потенциални партньори от Норвегия.