РИМ – Варна се превръща в иновативно място за общуване и култура

12-08-2022 14:52

Днес, 12.08.2022 г., се проведе встъпителната среща по проект „Развиване на Регионален исторически музей - Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

На срещата присъстваха представители на местни и национални медии, г-н Коста Базитов, зам.-кмет на гр. Варна, гл. ас. д-р Игор Лазаренко – директор на РИМ-Варна, доц. д-р Генка Рафаилова – директор на Колежа по туризъм към ИУ-Варна и координатор на проекта от страна на ИУ-Варна, партньор в проекта, доц. д-р Божидар Чапаров – зам.-ректор по финанси и проектна дейност в ИУ-Варна. В срещата се включиха представители на отделни отдели от РИМ-Варна и ИУ-Варна, както и представители на средни училища в града.

Реализацията на проекта ще допринесе за утвърждаването на регионалния музей като истинско и иновативно място за общуване и култура най-вече за младите поколения. Партньори са ИУ Варна и норвежката организация Stiftelsen Nordlandsmuseet

Специфичните цели на проекта са: Модернизиране и разширяване на експозиционните пространства в РИМ - Варна с цел осигуряване на широка обществена достъпност до културно-историческите ценности в музея; Развиване на РИМ - Варна като място за общуване: ново пространство – пресечна точка на минало и настояще, на различни цивилизации и на съвременното общество в неговото културно многообразие. Превръщане на музея в атрактивен културно-исторически център и привличане на нови публики чрез внедряването на нови технологии и иновации и изграждане на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ - Варна с цел ефективно и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство.

Регионален исторически музей - Варна (РИМ-Варна) е една от най-старите културни институции с основната мисия да издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки на територията на
област Варна. Началото на музейното дело във Варна е поставено от местни общественици и интелектуалци през 80-те години на ХIХ в. През 1901г. е учредено Варненското археологическо дружество. Първата му сбирка е открита на 11 юни 1906 г. в помещение на Девическата гимназия на Варна – в сградата, където днес се помещава Археологическият музей. Днес Археологическият музей разполага с експозиционна площ от над 3000 м2 и богати фондове съхраняващи повече от 100 000 паметници от миналото на региона. РИМ-Варна е най-голямата извънстолична музейна институция в България, със световно признат принос в изучаването, популяризирането и опазването на културното наследство.