РИМ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗАЛА „АРХЕОЛОГИЯ“

28-09-2022 11:40

На 28 септември 2022 г., в централната сграда на Регионален исторически музей – Пазарджик, се проведе пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект

№ BGCULTURE-1.001-0008 с наименование „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.

Проектът се осъществява с приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез подкрепата от финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. Полученото финансиране по проекта е 781 771,24 лв. / 399 713, 29 евро, съгласно договор подписан между Министерство на културата, в качеството му на Програмен оператор, и Регионален исторически музей – Пазарджик.

В събитието взеха участие Тодор Попов, кмет на oбщина Пазарджик, Борис Хаджийски, директор на Регионален исторически музей – Пазарджик, Гергана Михайлова, заместник-директор на музея. Присъстваха също партньорите от сдружение „Съвет за младежка политика“, екипът на проекта, регионални и национални медии, представители на институции. 

Пресконференцията започна с изявление на директора на музея Борис Хаджийски, който благодари на община Пазарджик, на кмета на общината и на общински съвет - Пазарджик за подкрепата и предоставената възможност музеят да кандидатства с настоящия проект, както и на Фондация Остфолд музеи (Норвегия), Сдружение „Съвет за младежка политика“ и Фондация „Балканско наследство“, които са приели да станат партньор на РИМ-Пазарджик.

Кметът на община Пазарджик Тодор Попов се обърна към присъстващите, отбелязвайки, че през годините общината е положила доста усилия и вложила средства музеят в Пазарджик да се превърне в едно по-приветливо, интересно и уютно място, като с чувство на гордост отбеляза, че нашият музей е един от най-добрите не само като материална база, но и като организация и ръководство. Атестат за това е и спечелването на този проект. Кметът изтъкна и факта, че когато община, културни институции като музеят и неправителствени организации работят заедно, нещата се случват. Той изрази увереност, че реновираната археологическа зала ще бъде не само красива и модерна, отговаряща на всички стандарти на времето, в което живеем, но ще бъде и иновативна, защото това са новите стандарти в музейното дело.

Впоследствие авторът на проекта Гергана Михайлова, заместник-директор на РИМ-Пазарджик, представи дейностите, които следва да се изпълняват до края на м. април 2024 г. и открои основната цел: да се представи богатото културно наследство чрез ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

Проектът включва реализирането на основни дейности, като:

 

 • Информираност и публичност;
 • Разработване на Предприемачески план;
 • Обновяване и ревитализиране на пространство, интериора и ремонтиране на експозиционното пространство - доставка, монтаж и програмиране на системи за сигурност;
 • Ремонтиране на елементи от екстериора на помещението, което ще бъде ревитализирано;
 • Закупуване и монтиране на климатична и вентилационна техника;
 • Изработка, доставка и монтаж на витрини;
 • Закупуване на оборудване, техника и софтуер;
 • Осигуряване на технически и технологични решения в полза на хора с увреждания и със специални потребности;
 • Оборудване и обзавеждане на специализирани пространства за реализирането на образователни програми и инициативи, детски ателиета, прожекции и др.; отпечатване на помагала за детска публика и работа с деца с увреждания;
 • Изработване на мобилно приложение, визуализации, интерактивни инсталации;
 • Обучение на ръководен и експертен персонал и изграждане на капацитет;
 • Изграждане на капацитет и споделяне на компетенции;
 • Отпечатване на двуезичен рекламен каталог, персонализирани аудиогид карти Nubart и изработване на графични пана.

 

Новият експозиционен дизайн включва внедряването на високотехнологични методи, тяхното използване за представянето на експонираните културни ценности, което води до по-запомнящо се и ефектно послание за потребителите. Осигурявайки интерактивни преживявания, музеят ще се превърне в притегателен център не само за деца, но и за представители на различни възрастови групи.

Подобреното управление и представяне на част от най-ценните и интересни артефакти от фонда на музея цели привличане на нова и многообразна публика, на която да се предостави едно различно преживяване и усещане, удовлетворяващо всяка образователна и духовна потребност при срещата им с археологическото наследство, открито на територията на област Пазарджик. Да се създаде експозиция, която да бъде равностойна на най-модерните и атрактивни европейски музеи, което от своя страна ще привлече голям брой туристи не само в музея, но и в града и региона – по този начин ще изпъкне важната роля на културата и движимото културно наследство като двигател в местното и регионалното развитие.

Новата и модерна експозиция ще даде старт за реализиране на много предприемачески идеи, които до момента са били неосъществими поради остарялата експозиция и липсата на атрактивност. Това ще привлече посетители от града, страната и чужбина и ще направи Пазарджик предпочитана туристическа дестинация.