Публикуван е списък с одобрени за финансиране проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 "Дигитално достъпни обекти на културното наследство"

08-02-2022 15:23

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 "Дигитално достъпни обекти на културното наследство".

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране можете да видите тук.