Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие по покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2

08-05-2020 13:28

Публикуван е протокол за приключил етап на административно съответствие и допустимост по обявена първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

По обявената покана за периода 02.09.2019-10.01.2020 г. са подадени общо 114 проектни предложения. Допуснати след първия етап на административно съответствие и допустимост са 43 проекта. Следващият етап е техническа и финансова оценка.

Протоколът за приключил етап на административно съответствие и допустимост по обявена първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ можете да видите тук.

По Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ ще бъдат подкрепени проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др. Целта на проектите, които ще бъдат одобрени, е привличането и развитието на нови публики и разширяване обхвата на културната дейност на местно и на регионално ниво.