Проектът „Адресът на сатирата” разкрива скритите съкровища на Музея на хумора и сатирата в Габрово

10-10-2022 11:58

Проектът на Музея „Дом на хумора и сатирата” и Норвежкия университетски колеж за зелено развитие (HGUt)* „Адресът на сатирата“ е с продължителност 22 месеца. Той се реализира в периода юли 2022 - април 2024 година с финансовата подкрепа на на ФМ на ЕИП.

В изпълнение на предвидените дейности ще бъдат обновени три музейни пространства - ремонтните дейности ще бъдат организирани поетапно, така че Музеят ще остане отворен за посетители, а изборът на строителни материали и технологии ще бъде съобразен със зелени стандарти. В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат създадени две изложби от фонда на Музея - постоянна и временна, които представят ролята на сатирата в обществените процеси. При изготвянето и представянето на новите изложби е застъпено използването на иновативни технологии и средства, които осигуряват нов поглед към културното наследство. Временната изложба ще бъде продукт и на участието на различни общности. Ще бъдат рганизирани обучения за специалисти от Музея и служители на други музеи, с цел повишаване компетентността им и подобряване качественото управлението на културно наследство. Норвежкият университетски колеж за зелено развитие разработва иновативна методология за създаване на изложби чрез общностно куриране. Ще бъде въведена методологията See One, Do One, Teach One на норвежкия партньор Hogskulen for Grøn Utvikling Stiftelse, благодарение на която ще бъдат създадени изложби, чрез участие и овластяване на конкретни общности, които заедно с екипа на Музея да изведат своите разбирания за ролята на сатирата като морален коректив на обществото и властта. Нова библиотечна услуга ще осигури достъпност до уникалния специализиран книжен фонд на Дома на хумора и сатирата - от над 26 000 единици. Музейната библиотека е създадена с отварянето на институцията и функционира до края на 2000 година.

Предвидено е разкриване на две нови работни места за експерти, които ще работят за привличане на нови публики. В рамките на проекта се предвижда да бъдат подготвени нови образователни програми за ученици от 7-и до 12-и клас, съпътстващи новите изложби.

Ще бъде разработен предприемачески план за изработка на индивидуални сувенири, базирани на включените в постоянната изложба произведения, които ще бъдат щамповани според личния избор на посетителя върху избрани от него торбичка, шапка, тениска или бандана. Чрез преса за печат върху текстил ще бъде създадена услуга, която не се предлага в музеен магазин в България. Тя ще даде възможност да бъде представено разнообразие от дизайни - от колекции на Музея, детски серии, карикатури, без да е необходимо затваряне на средства в големи тиражи готови продукти. За старта в изпълнението на плана се осигурява необходимото оборудване и материали.

В рамките на проекта предстоят три публични събития – пресконференция, представяне на методологията и процеса на общностно куриране (за куратори и музейни служители от страната) и официално откриване на новите изложби и библиотеката.

* Норвежкият университетски колеж за зелено развитие (HGUt) е акредитирана академична институция в Норвегия, която предоставя бакалавърско образование и провежда широк спектър от изследвания в областта на регенеративното развитие с регионални, национални и международни партньори от цяла Европа. В този акцент върху регенеративното развитие са включени изграждането на капацитет на общността, иновативно обучение за развитие на предприятията в общността, пренасочване на ресурсите на културното наследство за икономиката на 21 век, стратегии за мобилизация, участие и овластяване на общностите, професионален преход за бивши земеделски работници към самостоятелна заетост, регенеративен/устойчив туризъм, и интегрирането на културното наследство в съвременните общности. HGUt също е специализиран в разработването и прилагането на единствената програма за регенеративно земеделие в Норвегия.