Повече възможности за неправителствения сектор след промени в Програмното споразумение на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

08-03-2021 14:31

Отпадане на изискването за 10% съфинансиране при кандидатите неправителствени организации (НПО) и актуализиране на целевите индикатори, допускащи вече провеждане и на онлайн събития. Това предвиждат последните промени в Програмното споразумение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, влязло в сила от 12 февруари 2021 г., като ще важат за предстоящите покани по Програмата. Отпадането на изискването за 10% съфинансиране при кандидатите неправителствени организации означава, че вече ако НПО е бенефициент по Програмата, може да получи 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта на промените е подобряване на крайните резултати, а необходимостта от тях идва в отговор на глобалната пандемия от Covid 19, която засегна сериозно културния сектор.

В тази връзка бе направена и промяна в индикативния график на Програмата, като през първата половина на 2021 г. екипът на Програмния оператор ще обяви четири покани за подаване на проектни предложения.

Очаква се през месец март да бъде обявена Първа покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“.

Поканата по Резултат 1, Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ ще бъде отворена за подаване на проектни предложения през април. Отново през април ще бъде публикувана и Втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Една от най-очакваните покани – „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ се очаква да бъде обявена за кандидатстване през месец май.

Общата стойност на всички покани по Програмата е 10 млн. евро, като се очаква сериозен интерес от страна на потенциални бенефициенти.

Актуалният индикативeн график можете да видите тук.