Поставено е началото на реализация на проектa „Вдъхновение – изкуство за промяна“

15-03-2023 15:30

На 15 март 2023 г.във фоайето на Държавен куклен театър Сливен се проведе встъпителна пресконференция по повод началото на реализация на проект „Вдъхновение – изкуство за промяна“, по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-3.001-0047-C01 за изпълнение на проект, с наименование „Вдъхновение-изкуство за промяна“, финансиран по първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства/ Фокус върху роми/“ с подкрепата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021.

На пресконференцията Ефимия Павлова, директор на Държавен Куклен Театър Сливен, запозна представителите на медиите с основите цели, дейностите, партньорите и очакваните резултати от реализирането на проекта. „Вдъхновение-изкуство за промяна“ обединява професионални артисти от Държавен куклен театър Сливен, норвежкия професионален театър “Kompani13”, педагози, ученици и родители. Целта е, както да се повиши достъпа до култура на децата и семействата от малцинствената група, така и да се развият познания, свързани със създаването и потребяването на изкуство, да се насърчат подрастващите да развиват артистичните си заложби и да се стимулиратдруги артисти от областта в посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общност в България.

Началото на реализацията на проекта е поставено на 9-и и 10-и март 2023 г. с представянето на образователния спектакъл „Телефон 112“ в училищата ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“. След завършването на спектаклите с децата са проведени дискусии, които показват, че театралното изкуство може да окаже изключително възпитателно и образователно влияние върху развитието на учениците. В същите училища са проведени и първите ателиета по Музика - Вдъхновение - изкуство за промяна - YouTube.

Предстои и работа в ателиета по слово, драматургия, танци, кукломайсторство и актьорско майсторство.

Проектът е дългосрочен, с продължителност 14 месеца - от март 2023 до края на април 2024 г. Финалът ще бъде поставен с реализацията на спектакъл, по ромски митове и легенди на Ева Кьосoвска, в който ще вземат участие, както професионални актьори, така и деца от малцинствените групи. Спектакълът ще бъде показан пред публика в града и областта. Предстои и заснемането на филм, проследяващ етапите на реализация на инициативата.

Целта на организаторите e театърът да се утвърди и да бъде припознат от ромската общност, както и да се създадат още съвместни проекти на местно и национално ниво.