Oдобрени за финансиране проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

22-11-2022 14:48

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“ публикува списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по Първа покана на Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху ромите)“.

Списъкът с проектните предложения, одобрени за финансиране можете да видите тук.