Община Враца проведе встъпителна пресконференция по проект „Младежки дом - атрактивно културно средище“

29-07-2022 15:58

Днес, 29.07.2022 г., община Враца проведе встъпителна пресконференция по проект „Младежки дом - атрактивно културно средище“, подкрепен по Подрезултат 1.1. „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

Проектът има за цел подобряване на условията за опазване, управление и представяне на културни ценности и достъп до културно наследство, чрез обновяване и ревитализиране на две изложбени зали в Младежки дом - Враца, които са безвъзмездно предоставени на РИМ - Враца, в резултат от недостиг на пространство за представяне на обектите на движимото културно наследство в основната сграда на музея. Младежки дом - Враца и Регионален исторически музей - Враца са партньори на община Враца.

Обща стойност на проекта е 780 060,25 лв. Финансовият ресурс ще се използва за ремонт на двете изложбени зали - бяла и синя, както и за ремонт на покрива на сградата.

Към бялата зала има помещение, което се използва за склад за временни експозиции. За него се предвижда обновяване на стените, пода и тавана. Ще бъде изградена инсталация за пожароизвестяване, както и заземителна и мълниезащитна инсталация. Предвижда се инсталация на стълбищна платформа за инвалидни колички. По този начин ще се осигури свободно (независимо) ползване на средата от хора с намалена подвижност с различни затруднения.

В съответствие с изискванията на програмата ще бъде изготвен предприемачески план и след приключване на дейността по обновяване и ревитализиране на изложбените зали ще бъде организирана изложба на тема „Именити врачански художници“, която ще представя живописни творби и пластики на художници от Враца и региона.

Проектът е с продължителност 22 месеца и се очаква да приключи на 27 април 2024 г.