Обща информация за програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

03-12-2018 16:12

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектори, сред които са култура, гражданско общество, добро управление, фундаментални права и свободи.

През периода 2014-2021 г., Министерство на културата е Програмен оператор на средствата на култура чрез Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с общ бюджет от 10 000 000 €. Програмата ще се реализира с участието на Програмен партньор от Страните донори – Съвет по изкуствата – Норвегия.

По Програмата ще се подкрепят проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства, и групи. Разширяване на достъпа до култура е също сред целите на програмата, като ще бъдат финансирани проекти, които създават ново културно съдържание чрез организирането на фестивали, представления, пътуващи постановки, изложби, културни маршрути и др.

Средствата по Програмата са организирани в няколко Резултати (приоритети), в рамките на които ще бъдат обявявани Покани за подаване на проектни предложения:

Резултат

Индикативни дати на обявяване на покани за кандидатстване

Бюджет

1.

„Подобрени условия за управление на културното наследство“ 

 

 

6 400 000 €

1.1  Представяне на културното наследство в ревитализирани, възстановени и реновирани пространства.

 

Ноември, 2019 г.

 

5 400 000 €

1.2  Дигитална достъпност на обекти на културното наследство.

Септември, 2019 г.

1 000 000 €

2.

„Подобрен достъп до изкуства и култура“

Февруари, 2019 г.

Септември, 2020 г.

1 000 000 €

3.

„Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

Април, 2019 г.

Април, 2021 г.

1 200 000 €

Свързани теми