Над 250 организации се включиха в информационната кампания на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“

30-09-2019 17:23

Над 250 организации, стотици граждани и представители на културни институти от страната се включиха в информационата кампания, която Министерството на културата организира в качеството си на Програмен оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събития бяха проведени 10 града в страната в продължение на 10 дни. Информационни срещи се състояха в София, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Благоевград и Враца.

По време на срещите зам.-министърът на културата и ръководител на Програмния оператор Амелия Гешева, мениджърът на Програмата Татяна Цветанова и координаторът Пламен Панов дадоха разяснения по насоките за кандидатстване по обявената в началото на месец септември покана за подаване на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. „С мерките на Програмата ще акцентираме върху изграждането на връзки със страните донори и сътрудничеството между културните институти в страната. Фокусираме се и върху възможностите, които тя ще предостави на целия културен сектор до 2024 г.“, заяви по време на една от срещите зам.-министър Амелия Гешева. Представена бе и презентация на основните изисквания към проектите.

Целта на подкрепата на такива проекти е укрепване на капацитета на културните оператори и повишаване качеството на живот на общностите. Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ ще подкрепи проекти, позволяващи организирането на разнообразни артистични и творчески събития, фестивали, пърформанси, изложби и инициативи, които ще съживят периферните пространства, ще вдъхнат нов живот в по-малки градове и села и не на последно място – ще привлекат и ангажират нови публики.

Проектни предложения могат да се подават с електронен подпис до 03.12.2019 г. – 23:59 ч. в системата ИСУН 2020 https://bit.ly/2nP7yLE. Насоките за кандидатстване по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“ са налични на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/edb6005c-2b48-4e1f-9a8c-cc5f97d8cce2.

Повече за Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ тук.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.