Над 100 организации се включиха в събитието „Иницииране на партньорства“

01-02-2019 18:20

   Над 100 организации, работещи в сферата на културата от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, се включиха в „Инициране на партньорства“, с което бе даден официален старт на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Събитието откриха Амелия Гешева, зам.-министър на културата и ръководител на Програмния оператор, Иван Иванов, ръководител на Националното координационно звено в Министерския съвет, Грете Одегард, първи секретар в Посолството на Норвегия в Румъния, Теа Брейвик от Норвежкия съвет по изкуствата и г-н Арно Ехри от Лихтенщайн.

   „Програмата е изключително важна. В този програмен период освен целите и резултатите, които сме заложили, имаме проекти с над 50 процента участие на страните донори. Това е взаимен процес, в който всички трябва да участваме“, заяви ръководителят на Програмния оператор Амелия Гешева и благодари на партньорите от Норвегия и страните донори за ползотворната работа на политическо и експертно ниво.

   „Вече трети програмен период се финансират проекти в областта на културата, като интересът винаги е много голям. За първи път този период работим с партньор от държавите донори - Норвежки съвет по изкуствата“, каза Иван Иванов.

   По думите на Теа Брайвик от Норвежкия съвет по изкуства добрата комуникация, съвместното планиране и включването на партньора във всички етапи на работата и дългосрочната перспектива за съвместно сътрудничество, са ключът към успешните партньорства.

   В продължение на два дни участниците в събитието имаха възможност да се срещнат и обсъдят идеи за възможни съвместни проекти.

   Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се фокусира върху ролята на културата и културното наследство като ресурси за местно и регионално развитие. Ще бъдат подкрепени проекти, които подобряват условията на представяне на колекции на музеи, галерии, библиотеки и читалища, проекти, създаващи ново културно съдържание като фестивали, изложби и пътуващи събития, както и такива, които документират културната история на социални, етнически и културни малцинства и групи.

   Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи.

Свързани теми