Националната библиотека представи проект “Единство в различието”

Снимка: Национална библиотека
Снимка: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
15-03-2023 13:43

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ стартира изпълнението на проект „Единство в различието“ по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, който ще се осъществява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

С изпълнението на проект "Единство в различието" Националната библиотека се стреми да допринесе за социалното сближаване между етносите в България на основата на опознаване и популяризиране на културното наследство. Проектът акцентира върху културното наследство на ромските, еврейските и арменските етнически групи, с цел да покаже „съжителството“ на културите на различцните етноси и на културата на българското  мнозинство. За постигане на тези цели проектът предвижда поредица от събития, които ще популяризират културите на обхванатите етнически групи и ще привлекат техни представители към културно-образователни дейности.

Проектът интегрира българо-исландско партньорство с Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия, който поддържа инициативата „Ромите в Центъра“, обединяваща през годните поредица от проекти, свързани с ромски изследвания. В изпълнението на дейностите участват и двама български партньори. Народно читалище „Слънце-1879” в град Ихтиман обединява усилията на група ученици от местната ромска общност около инициатива за изучаване на ромското културно присъствие в родния край и повишаване на обществената осведоменост по темата на територията  на общината. Сдружение „Нови възможности“ представя пъстротата на ромската култура в тридневен фестивал „Дни на ромската култура“. Проектът е подкрепен от представителни организации на арменския, еврейския и ромския етнос.

Националната библиотека ще бъде домакин на дейности за деца и младежи - ателиета и работилници, в рамките на които участниците ще се запознаят с институцията Национална библиотека, нейната роля, функции и богати колекции, сред които ще се акцентира на символи на културата и духовността за българи, арменци, евреи и роми. Ще бъде изработен календар на празниците и обичаите на различните етноси и култури и ще се търсят пресечни точки. Участниците ще рисуват „Единство в различието“ и ще го видим през очите на децата.

В Националната библиотека ще се проведат и серия от събития в рамките на инициативата "Етнокафене", чиито гости ще бъдат писатели, изследователи, артисти, представители на науката, културата и изкуството, които ще представят приноса на културните и етнически малцинства към културното многообразие. Първото издание на „Етнокафене“ ще се състои на 21 март 2023 г. от 18:00 ч. в Библиотеката литературния историк, критик и университетски преподавател Алберт Бенбасат.