Кръгла маса на тема „Ромският фокус по ФМ на ЕИП и НФМ – научени уроци, предизвикателства и идеи“ се проведе в София

23-02-2024 11:48

„Ние работихме с деца в 5 населени места, повечето от тях села. Достъпът до култура е изключително ограничен. Децата направиха изкуство преди да са гледали изкуство. Голяма част от тези деца не са посещавали нито кино, нито театър или изложба. Не знаят какво е. Влязоха в темата с огромно любопитство, но и с характерната за сегашните деца забързаност – търсят да постигнат бърз резултат. Трябваше да преодолеят това, да имат търпението да видят финалния резултат“, това каза Росица Гущерова-Казакова от Фондация „Пространство“ по време на участието си в Кръгла маса на тема „Ромският фокус по ФМ на ЕИП и НФМ – научени уроци, предизвикателства и идеи“. Тя заедно с представителя на партньорската организация Николай Стоичков от фондация „Не мигайте пред българското кино“ представиха проект “Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства”, който се реализира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с подкрепата на ФМ на ЕИП.

Проектът “Free Spirit Art - подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства” предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата. Пряката целева група деца и младежи с фокус роми се въвлича в интересни инициативи, като творчески ателиета (по сценични и приложни изкуства) и кино уъркшопи за създаване на собствени късометражни филми. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления,представители на ромската етническа група и на други групи в страната.

Повече от 100 представители на различни институции, международни организации, общини и неправителствения сектор, взеха участие в събитието за представяне и обсъждане на резултатите от мерки насочени към ромите и подкрепени от Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. „Ние затваряме програмния период и сме на прага на следващия. Сега е време да направим съответните изводи, да отчетем какви са научените уроци и какви са бъдещите предизвикателства“, отбеляза в откриващите си думи ръководителят на координационното звено на финансовите механизми – Иван Иванов. От страна на донорите, участие взе Анлауг Ронеберг, старши съветник в МВнР на Норвегия. Тя отбеляза, че ромите са най-дискриминираното малцинство в Европа, със затруднен достъп до образование, здравеопазване и в риск от бедност и престъпления от омраза. „За нас е важно да чуем вашият опит – какво работи и какво не, какви предизвикателства и успехи сте имали в процеса на изпълнение на проектите. Ромското включване и овластяване ще останат сред приоритетните програмни области в новите финансови механизми и се радваме, че научените уроци са част от темите на днешното събитие“, заяви г-жа Ронеберг. В събитието участваха и представители на Програмния оператор. „Смятаме, че поканата с ромски фокус, обявена и договорена от ПО, е успяла да постигне една от целите, а именно включване на представители на ромската общност не само като целеви групи на общностите, но и участие на всеки етап от изпълнението на проектите – в екипите за управление и в изпълнението на дейностите“, каза Зорница Александрова, програмен координатор в екипа на ПО.