Краен срок за разяснения по втората покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“

28-07-2021 17:00

Програмният оператор по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ напомня, че съгласно Насоките за кандидатстване, въпроси по втората Покана по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ ще се приемат до 02 август включително.

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС (ИСУН 2020) тук https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7160d6b8-85ed-4fb3-a72a-4d17dc4c577f

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 ч. на 23.08.2021 г.