Изкуството – вдъхновение за промяна сред ромската общност в Сливен

Снимка: Фейсбук ДКТ - Сливен
Снимка: Фейсбук ДКТ - Сливен
16-02-2023 11:33

Професионални артисти от Държавен куклен театър – Сливен, педагози, театрални професионалисти от Норвегия, деца и родители от ромската общност в града ще бъдат обединени в целта да се повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група. Това ще се случи с изпълнението на проект „Вдъхновени – изкуство за промяна“ който културният институт в града на стоте войводи ще изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът  включва представяне на спектакли от репертоара на ДКТ Сливен и норвежкия партньор сред ромските ученици, творчески ателиета по слово и драматургия, музика, танци, кукломайсторство и актьорско майсторство, създаване на куклено–театрален спектакъл по приказка на автор от ромския етнос, чрез участие на професионални актьори и деца от ромски произход, гастрол в областта и съседни области и заснемане на филм, представящ етапите по реализация на проекта.

Съвместната работа на професионални артисти с педагози и деца от ромските училища в града има за цел да повиши достъпа до култура на децата от малцинствената група, да развие познания и компетенции, свързани със създаването и потребяване на изкуство, да насърчи подрастващите да развиват артистичните си заложби, да стимулира и други артисти от областта на кукления театър в посока на съвместни дейности с деца и подрастващи от ромската общност в България. Проектът ще спомогне за преодоляване на изолацията на децата от ромски произход и трудното им приобщаване към обществените форми на живот, ще мотивира по-задълбоченото опознаване на ромската култура и история, както и ще запознае зрителите и участниците в проекта, които не принадлежат към ромския етнос с една различна култура, с ромската авторска музика, с културата на общността. Проектът има за цел да популяризира ромската култура, насърчи подрастващите роми да се включват активно в творчески процеси, да подобри достъпа до култура не само на децата, участници в проекта, но и на техните семейства; да осигури подкрепа за съвместна работа между професионални актьори и деца от ромски произход; да насърчи двустранното сътрудничество и обмен на добри практики между организации от държавите донори и такива от България с опит и експертиза по проекти с фокус към ромската общност.