Информационен ден по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“

21-09-2021 15:33

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ организира информационен ден относно обявената Първа покана по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“.

Събитието ще се проведе на 8 октомври 2021 г. (петък) от 9:30 часа в онлайн платформата Zoom, като достъп ще имат само регистрирани участници.

За да заявите Вашето участие, е необходимо да попълните регистрационната форма от следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1sZBW5xuI20HsSB6KkPfEf27Na1qG1cx2iAsxwDAIoio/edit

При попълване на регистрационната форма следва да предоставите валиден електронен адрес, на който всеки участник ще получи линк за достъп и програма за събитието.

Краен срок за попълване на регистрация: 12:00 часа на 06 октомври 2021 г.

Всяка организация може да регистрира до двама участника за събитието. Регистрационни форми след посочения краен срок няма да бъдат приемани от Програмния оператор.