Информационен ден по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“

04-06-2021 18:22

Програмният оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ организира информационен ден относно обявената Покана по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“,Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.

Събитието ще се проведе на 16 юни 2021 г. (сряда) от 9:30 часа в онлайн платформата Zoom, като достъп ще имат само регистрирани участници.

За да заявите Вашето участие, е необходимо да попълните регистрационната форма от следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG0LDqPYjAkcgplqBzazX-WCwwgzU-dTx9nBii98-LeeLX4Q/viewform?usp=sf_link

При попълване на регистрационната форма следва да предоставите валиден електронен адрес, на който всеки участник ще получи линк за достъп и програма за събитието.

Краен срок за попълване на регистрация: 12:00 часа на 14 юни 2021 г.

Всяка организация може да регистрира до двама участника за събитието. Регистрационни форми след посочения краен срок няма да бъдат приемани от Програмния оператор.