Експерти от РИМ – Варна на обучение по „Културно предприемачество“ и „Управление на културно-историческото наследство и иновации“

30-01-2023 10:12

Експерти от РИМ – Варна преминаха обучение по темите „Културно предприемачество“ и „Управление на културно-историческото наследство и иновации“ в рамките на проект „Развиване на Регионален исторически музей – Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната цел на проведеното обучение е да се подпомогне изграждането на управленския и експертен капацитет на персонала на РИМ-Варна и ефективното и предприемаческо управление на експонираното културно-историческо наследство. То се проведе от Варненската туристическа камара с подкрепата на Икономически университет – Варна, като стремежът беше да се развият знания и умения, необходими за развитието на РИМ – Варна в контекста на новите социално-икономически реалности и предизвикателства.