Единство в различието или как съжителстват културите на малцинствата у нас

Снимка: Национална библиотека
Снимка: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
27-02-2023 16:10

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е най-старият културен институт на следосвобожденска България и най-голямата обществена библиотека в страната, хранилище за културата и историята на нацията, неделима част от които е приносът на културните и етническите малцинства. Водена от ролята си на културен институт с национално значение и широки обществени функции, Националната библиотека инициира проект „Единство в различието“ със стремежа си да допринесе за социалното сближаване между етносите в България на основата на опознаване и популяризиране на културното наследство. Проектът акцентира върху културното наследство на ромското, еврейското и арменското етническо малцинство, с цел да покаже „съжителството“ на културите на малцинствата, наред с тази на мнозинството – българската култура. За постигане на тези цели проектът предвижда набор от събития, които ще популяризират културите на обхванатите малцинства и ще привлекат техни представители към културно-образователни дейности.

Националната библиотека ще бъде домакин на дейности за деца и младежи - ателиета и работилници, в рамките на които участниците ще се запознаят с институцията Национална библиотека, нейната роля, функции и богати колекции, сред които ще се акцентира на символи на културата и духовността за българи, арменци, евреи и роми. Ще бъде изработен календар на празниците и обичаите на различните етноси и култури и ще се търсят пресечни точки. Участниците ще рисуват „Единство в различието“ и ще го видим през очите на децата.

В Националната библиотека ще се проведат и серия от събития в рамките на инициативата „Етно-кафене“, чиито гости ще бъдат писатели, изследователи, артисти, представители на науката, културата и изкуството, които ще представят приноса на културните и етнически малцинства към културното многообразие.

Проектът интегрира българо-исландско партньорство с Международния център за многоезично и междукултурно разбиране Vigdís към Университета на Исландия, който поддържа инициативата „Ромите в Центъра“, обединяваща през годните поредица от проекти, свързани с ромски изследвания. В проекта участват и двама български партньори. Народно читалище „Слънце-1879” в град Ихтиман обединява усилията на група ученици от местната ромска общност около инициатива за изучаване на ромското културно присъствие в родния край и повишаване на обществената осведоменост по темата на територията на общината. Сдружение „Нови възможности“ представя пъстротата на ромската култура в тридневен фестивал „Дни на ромската култура“. Проектът е подкрепен от представителни организации на арменския, еврейския и ромския етнос.