Деца и малдежи от Кюстендил подготвят пътуващ концерт-спектакъл по проект “Изкуство и култура за всички”

04-01-2024 12:24

Деца и младежи от Кюстендил репетират усърдно музикалната програма за предстоящия концерт-спектакъл “Изкуство и култура за всички”. Очаква се събитието да се проведе в периода януари – април тази година в малки населени места в областите Кюстендил и Враца.

В продължение на два месеца талантливите деца от Школата по народни танци и пеене, създадена в рамките на проект „Изкуство и култура за всички“, участват в обучения под ръководството на професионални преподаватели по народно пеене и хореографи по народни танци от НЧ „Братство - 1869” гр. Кюстендил и НЧ „В. Левски 1965” гр. Кюстендил.

Младите таланти разучават традиционни народни песни от различните фолклорни области на България и упражняват вокални техники на пеене, които развиват музикално-изпълнителските и слушателските им умения. Фокусът в обучението по народни танци е поставен върху добруджанските народни танци – добруджанска тропанка, танц „Сборения“, както и към затвърждаване на разучаваните хора́, изчистване в детайли на хореографския текст и изпълнение на хора́та на сцена, спазвайки стила и характера на всяко хоро и съобразно спецификата на фолклорните области, така че да се постигане по-голяма атрактивност и въздействаща сценична изява.

През предстоящите месеци в рамките на проект „Изкуство и култура за всички“ е предвидено и провеждане на Кръгла маса „Мултикултурен диалог между роми и други етноси“.

Дейностите имат принос към постигане на целите на проекта - повишаване участието на ромите в културни прояви и развитие на умения и капацитет за културен обмен между ромския и другите етноси чрез обучение и общи културни инициативи.

Проектът „Изкуство и култура за всички“ се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.