АРТКРАФТ – уникална по рода си колаборация с акцент върху културното многообразие

Снимка: ДКТ
Снимка: ДКТ "Иван Димов"
16-12-2022 10:49

Уникална по рода си колаборация между съорганизатори с различен профил (публична администрация, културен институт и неправителствена организация) с акцент върху културното разнообразие на съдържанието с образователна насоченост и интеракцията между професионални творци, любители и неангажирани досега участници. Така описват идеята си създателите на проекта „АРТКРАФТ“ от Драматично-куклен театър „Иван Димов“, който ще се осъществи с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньори на хасковския театър „Иван Димов“ при изпълнението на дейностите по проектното предложение са община Хасково, българската организация „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ и исландската организация NORTH Consulting ehf.

В рамките на проекта са планирани редица събития - театрални и музикални представления и уъркшопове, образователни занаятчийски ателиета, работилници за рисуване и изложби, които се отличават от традиционната културна продукция на община Хасково. Те интерпретират по нов начин съществуващи културни продукти, фокусирани са върху привличане на нови публики, създаване на нови партньорства, нови форми и жанрове, нови пространства и нови социални ефекти, нови канали за информация, нови модели на потребление, нови синтези между различните форми на изкуството и между изкуството и другите обществени сфери.

„АРТКРАФТ“ създава възможности за включване на повече млади хора в културния живот като използва потенциала, който изкуството и културата предлагат. Инвестицията в осигуряване на обществена достъпност до културно съдържание е ключова предпоставка за изграждане на европейска идентичност в рамките на общността, но съхранявайки различните културни традиции на голямото европейско семейство.

Проектът съдейства за постигане на целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединяват за развитието на мултикултурен диалог.

В рамките на проекта ще се организират следните дейности:

Фестивал „АРТКРАФТ“ -  събитието ще е с продължителност от седмица и ще се разгърне на няколко места в града - Градска градина и парковете Кенана и Ямача в гр. Хасково. В рамките на фестивала ще бъдат представени културните продукти (постановки, пърформанси, изложби) получени в резултат от проектните дейности "МУЗИКАЛЕН КАЛЕЙДОСКОП", "АРТ-СКАУТИ" и "ГЛОБАЛНО ЛОКАЛНИ", вкл. събитие "АЗ-ХУДОЖНИКЪТ", където в публично пространство 6 хасковски художници ще рисуват портрети един на друг като публиката в реално време ще може да проследи целия процес по създаване на една творба. Събитието ще бъде заснето от млади фотографи под ръководството на професионален фотограф и обработени под формата на дигитален фоторазказ, който ще бъде публикуван в сайта на проекта и електронните инфо мрежи. Фестивалната програма ще включва пърформанси и изложби на младежите от образователни музикални ателиета и творчески лагер, както и занаятчийски и творчески работилници за всички възрасти със свободен достъп за тъкане, грънчарство, изработка на текстилни кукли, свещи, българска шевица, полимерна глина, кулинарен уъркшоп. Приоритетно в работилниците ще се включат деца, настанени в приемни семейства и деца с увреждания и от ромския етнос. По време на фестивала ще се проведе конкурс за репродукция на картина от фонда на ХГ „Атанас Шаренков“ и ще се организира изложба на творбите с церемония за награждаване на отличените. Също така ще се представят премиерата на постановката „Можеш ли да повярваш?“ и две изложби - фотографската изложба „САГА ЗА ОГЪН И ЛЕД‘ на български и исландски автори и от конкурса на плакат за театралната постановка „Можеш ли да си представиш?“ съпътствани от срещи с творците.

Глобално локални - в рамките на дейността ще се реализират конкурс за плакат на пиеса и две творчески резиденции „ТИ ВОДИШ“ в България и в Исландия за 14 артисти. Като резултат от творческата колаборация ще се създадат нови културни продукти - театрална постановка „Можеш ли да повярваш?“, фотографска изложба и изложба за плакат, които ще бъдат представени по време на АРТКРАФТ ФЕСТ както и пред исландската публика.

МУЗИКАЛЕН КАЛЕЙДОСКОП: Дейността цели въвличане на представители на различни етнически групи, живеещи на територията на община Хасково, които ще опознаят по-добре изкуството чрез организиране на събития посветени на артистичното и културно образование в сферата на музиката, поднесени под формата на работни ателиета за деца и младежи. Особен акцент е гарантирането и разширяването на обхвата на културни дейности за деца и младежи от малките и отдалечени населени места - с. Криво поле, с. Войводово, с. Орлово и с. Конуш, вкл. от маргиналните общности, където достъпа до подобни събития е силно ограничен или изцяло липсва. Мотивът за провеждане на заниманията под тази форма е участниците в лицето на деца и младежи от по-малките населени места да придобиват умения преди всичко благодарение на своята собствена активна работа, а не само като слушатели, като акцентът е върху получаване на динамично знание. Ще се положат основите на школи по народна и духова музика, каквито към момента липсват.

АЗ - ХУДОЖНИКЪТ: В рамките на дейността ще се реализира пътуваща изложба на създадените в рамките на събитието „АЗ - ХУДОЖНИКЪТ“ портрети като се използва ресурса на читалищата в с. Криво поле, с. Войводово, с. Орлово и с. Конуш (община Хасково, област Хасково) и с. Татарево (община Първомай, област Пловдив) със съпътстващи концерти на участниците в образователните музикални ателиета „МУЗИКАЛЕН КАЛЕЙДОСКОП“ и образователния лагер „АРТ-СКАУТИ“.

АРТ-СКАУТИ: В 7-дневен изнесен образователен лагер ще бъдат включени 20 млади таланти от школите за изкуства и клубове по интереси в града. Общо 7 образователни и творчески програми ще се разработят и реализират от модератори с квалификация опит в подходящите направления. Скаутите ще изследват необятния свят на изкуството. Като резултат от занятията по всяко направление групите трябва да създадат свои творчески продукти. Създадените от младежите културни продукти (изложби и музикални и театрални събития) ще бъдат представени в рамките на АРТКРАФТ ФЕСТ и като съпътстващи пътуващата изложба „АЗ- ХУДОЖНИКЪТ“ събития.

ПОКАНА ЗА ТЕАТЪР: Можеш ли да повярваш?: След премиерата по време на АРТКРАФТ ФЕСТ, театралната пиеса „Можеш ли да повярваш?“ ще потегли на турне и ще бъде представена в четири малки населени места, където гостуването на театър не е типично - град Ивайловград (община Ивайловград, област Хасково), град Симеоновград (община Симеоновград, област Хасково), град Гълъбово (община Гълъбово, област Стара Загора) и село Татарево (община Първомай, област Пловдив).

САГА ЗА ОГЪН И ЛЕД: Дейността ще се разгърне в два етапа: Провеждане на творческата резиденция „ТИ ВОДИШ“ в Исландия като продължение на проведената в България и подготвяне на фотографска изложба в Рейкявик. Вторият етап е свързан с реализиране на две нови културни събития в Рейкявик – представяне на съвместна фотографска изложба „Сага за огън и лед“ и прожекция пред исландската публика на българската пиеса „Можеш ли да повярваш?“, която ще бъде заснета със субтитри. Като съпътстващи събития ще бъдат проведени пресконференция и среща-разговор с творците.

С оглед повишаване на организационния капацитет се предвижда и изготвянето на план за привличане на публики ведно с обучение за персонала на ДКТ „Иван Димов“- Хасково. Предвидени са и дейности за управление на проекта, както и мерки за информация и комуникация.