Община Средец стартира проект за модерно улично осветление

  • Място на събитието:
    В община Средец се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г. за безвъзмездно финансиране на проект "Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец" по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

В община Средец се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г. за безвъзмездно финансиране на проект "Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец" по Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г.

В пресконференцията на 31.08.2021г. взеха участие кмета на община Средец инж. Иван Жабов, представители на партньора на общината по проекта Veilyskompetanse AS, представители на изпълнителя на строително ремонтните дейности по подмяна на осветлението. В събитието се включиха и медии, граждани, представители на местната власт, НПО и др. На участниците бяха предоставени над 300 брошури (тях може да видите тук и тук) създадени специално за проекта. Беше презентиран и уебсайт – с инфомация за дейностите по проекта:

www.sredetslighting.eu

След изпълнение на дейностите в гр. Средец ще бъде подменено изцяло осветлението с нови светодиодни LED лампи, с високо качество и повишен светлинен добив.

Изпълнението на проекта  ще допринесе за засилването на двустранните отношения с Кралство Норвегия и повишаване експертният потенциал на общинската администрация в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергията.