Община Пловдив подменя 1913 осветителни тела с LED лампи в „Централен“ и „Южен“

  • Община Пловдив подменя 1913 осветителни тела с LED лампи в „Централен“ и „Южен“
    Място на събитието:
    Една трета от осветителни тела по улиците и обществените пространства в Пловдив са енергоспестяващи

Община Пловдив стартира днес проекта за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“. На символичното откриване присъстваха кметът на Пловдив Здравко Димитров, зам.-кметът по строителство Пламен Райчев и районните кметове Георги Стаменов и Костадин Язов, както и представители на изпълнителя.

С реализацията на проекта ще бъде модернизирана общинската система за изкуствено външно осветление по вътрешнокварталните улици в район „Централен“ (карето, заключено между бул. „Копривщица“, бул. „Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул. „Христо Ботев“) и в район „Южен“ (карето, заключено между бул. „Коматевско шосе“, ул. „Акад. Петър Динеков“, бул. „Македония“ и бул. „Никола Вапцаров“). 

Ще бъдат подменени общо 1913 осветителни тела с LED лампи с по-висока ефективност от настоящите като 1222 в район „Централен“ и 691 в район „Южен“. Също така ще бъде въведена ефективна автоматична система за  управление, контрол и мониторинг на енергоконсумацията.  Върху покривите на училище "Св. Константин-Кирил Философ" и на ДГ "Зора" ще бъдат изградени фотоволтаични системи, които ще произвеждат от 5-8% от нужната електроенергия за захранването на новите осветителни тела.

"Това е един прекрасен пример за интегриран и устойчив проект. Освен, че общината ще предостави на гражданите по-добра осветеност, тя ще спестява средства от електроенергия и ще произвежда зелена енергия. Целта ни е върху всяка обществена сграда, където е възможно, да бъдат поставени фотоволтаични панели, които да покриват част от енергийните й нужди", заяви кметът Здравко Димитров. Той обясни, че новото осветление ще спестява годишно над 1 милион киловатчаса електроенергия и ще спомогне за същественото намаляване на емисиите на въглероден диоксид. С неговата реализация ще се спести и сериозен финансов ресурс от цената на електроенергия, от  експлоатация и поддръжка на цялата система.  

Обща стойност на договора е 982 956,13 лв. с вкл. ДДС, а срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е един месец след съгласуване със съответните инстанции на техническите проекти. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Обединение Филкаб-Инженеринг".

Проектът се реализира с безвъзмездната помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.

Около една трета от над 30-те хиляди осветителни тела по улиците и другите обществени пространства в Пловдив са с LED лампи.  В момента екипът на отдел „Обществено осветление и улично осветление“ към ОП „Организация и контрол на транспорта“ завършва поставянето на LED осветление по бул. „Александър Стамболийски“, както и по ул. „Велико Търново“ до народната библиотека „Иван Вазов“, в отсечката от „Авксентий Велешки“ до Военния клуб.

Пред приключване е и обновяването на осветлението по „Пещерско шосе“ към входа на града. Предстои работа по булевардите „Копривщица“ и „България“.

В зависимост от средствата, които ще се заложат в общинския бюджет за 2022 г., предстои поетапното внедряване на LED осветление в целия град. Приоритетно се работи по възловите булеварди, тъй като там се реализира най-голяма икономия от електроенергия. По-добрата осветеност, включително и на пешеходните пътеки, води и до подобряване на пътната обстановка и намаляване на пътнотранспортните произшествия.